Mời Thầu: Xử lý nền, tấm bê tông xi măng trên đường lăn E6

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

– Địa chỉ: phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM;

–  Điện thoại: 08.3848 5383 (3646); Fax: 08.3848.7172.

2. Tên dự án: Xử lý nền, tấm bê tông xi măng trên đường lăn E6 sau các bến số 15 đến bến số 21

4. Chủ đầu tư: : Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 2:

Xử lý nền, tấm bê tông xi măng trên đường lăn E6 sau các bến số 15 đến bến số 21 bằng công nghệ Uretek

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Xử lý nền, tấm bê tông xi măng trên đường lăn E6 sau các bến số 15 đến bến số 21 bằng công nghệ Uretek;
  • Thuộc D.A: Xử lý nền, tấm bê tông xi măng trên đường lăn E6 sau các bến số 15 đến bến số 21;
  • Nguồn vồn: sửa chữa thường xuyên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam năm 2015;
  • Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (P.114), Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM; Điện thoại: 08.3848 5383 (3646); Fax: 08.3848.7172;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.