Mời Thầu: Cung cấp Lắp đặt máy phát điện Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Viettel

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công ty Bất động sản Viettel

– Địa chỉ: Lô D26 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Viettel

4. Chủ đầu tư:  Công ty Bất động sản Viettel

5. Tên gói thầu: Cung cấp Lắp đặt máy phát điện

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp Lắp đặt máy phát điện;
  • Thuộc Dự Án: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Viettel;
  • Nguồn vốn: ĐTPT Viettel;
  • Bên mời thầu: Công ty Bất động sản Viettel;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Bất động sản Viettel, Lô D26 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.