Mời Thầu: Cung cấp, vận chuyển, Lắp đặt VTTB TBA 110kV Hanaka

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

– Địa chỉ: Phòng họp B (tầng 2) – Ban quản lý dự án lưới điện, Số 22, ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.22161022; Fax: 04.37170971/37166920.

2. Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ – Thuộc Dự án: Phân phối hiệu quả (DEP)

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

5. Tên gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, Lắp đặt VTTB TBA 110kV Hanaka

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 • Gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, Lắp đặt VTTB TBA 110kV Hanaka;
 • Thuộc Dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ – Thuộc Dự án: Phân phối hiệu quả (DEP);
 • Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới;
 • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế;
 • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 14/09/2015 (trong giờ hành chính);
 • Địa điểm: Phòng họp B (tầng 2) – Ban quản lý dự án lưới điện, Số 22, ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, TP. Hà Nội;
 • Điện thoại: 04.22161022; Fax: 04.37170971/37166920;
 • Giá bán:

         –  Mua trực tiếp tại địa chỉ trên: 200 USD hoặc 4.200.000 VND;

         –  Mua qua đường bưu điện trong nước: 4.600.000 VND;

         –  Mua qua đường bưu điện nước ngoài: 250 USD hoặc 5,250,000 VND

 • Lưu ý: (Việc thanh toán bằng đồng Đô la Mỹ chỉ áp dụng cho nhà thầu nước ngoài);
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 14/09/2015.