Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm hệ thống dịch vụ GTVT

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trong tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

– Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống địa điểm tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT

4. Chủ đầu tư: Trong tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

5. Tên gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm;
  • Thuộc Dự Án: Xây dựng và triển khai hệ thống địa điểm tải, kiểm thử chất lượng dịch vụ và tự phát triển các hệ thống dịch vụ GTGT;
  • Nguồn vốn: vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
  • Bên mời thầu: Trong tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Phát triển dịch vụ), tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/08/2015.