Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm phục vụ nâng cao chất lượng dịch vụ nhắn tin SMS

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone

– Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MobiPone Duy Tân, 5/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trang bị hệ thống quản lý, phân tích, nâng cao chất lượng dịch vụ nhắn tin SMS

4. Chủ đầu tư:  Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone

5. Tên gói thầu:  Trang bị phần cứng, phần mềm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm;
  • Thuộc Dự án: Trang bị hệ thống quản lý, phân tích, nâng cao chất lượng dịch vụ nhắn tin SMS;
  • Nguồn vốn: vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 18/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Kỹ thuật), Tầng 7, tòa nhà MobiPone Duy Tân, 5/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 18/08/2015.