Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

– Địa chỉ:  tầng 3, Số 18, Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 9387284.

2. Tên dự án: Trang bị tính năng mới cho hệ thống phân phối VAS (mSocial)

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone

5. Tên gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo;
  • Thuộc Dự án: Trang bị tính năng mới cho hệ thống phân phối VAS (mSocial);
  • Nguồn vốn:  vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 05/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng ĐT và PT, Tổng Công ty du lịch Hà Nội, tầng 3, Số 18, Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 9387284;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 17/08/2015.