Mời Thầu: Trang bị hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các Gói dịch vụ, nội dung của CP

A. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiPone

– Địa chỉ:  tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trang bị phần mềm, đào tạo

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiPone

5. Tên gói thầu: Trang bị hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các Gói dịch vụ, nội dung của CP

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Trang bị hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các Gói dịch vụ, nội dung của CP;
  • Thuộc Dự án: Trang bị phần mềm, đào tạo;
  • Nguồn vốn: vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiPone;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Phát triển dịch vụ), tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 17/08/2015.