Mời Thầu: Thi công xây dựng Nâng công suất trạm 220kV Vĩnh Long 2

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải Điện 4

– Địa chỉ:  Số 7 Quốc lộ 52, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08.22402682; Fax: 08.38961191.

2. Tên dự án: Nâng công suất trạm 220kV Vĩnh Long 2

4. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải Điện 4

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 2: Thi công xây dựng 

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nâng công suất trạm 220kV Vĩnh Long 2;
  • Nguồn vốn: Do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cấp;
  • Bên mời thầu: Công ty Truyền tải Điện 4;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng ĐTXD – Công ty Truyền tải Điện 4, Số 7 Quốc lộ 52, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08.22402682; Fax: 08.38961191;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.