Mời Thầu: Chăm sóc, bổ sung, thay thế cây xanh Khu biệt thự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Hội nghị Quốc gia

– Địa chỉ: cổng số 1, Đại lộ Thàng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

–  Điện thoại: 08041156; Fax: 08041132.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Trung tâm Hội nghị Quốc gia

5. Tên gói thầu: Chăm sóc, bổ sung, thay thế cây xanh Khu biệt thự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Chăm sóc, bổ sung, thay thế cây xanh Khu biệt thự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Hội nghị Quốc gia;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng số 1, Đại lộ Thàng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 08041156; Fax: 08041132;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 10/08/2015.