Mời Thầu: Xây lắp Nhà chỉ huy tiểu đoàn, nhà ở cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4

– Địa chỉ: Phòng Doanh trại/CHC, 189 Đường ĐT743B. KP Thống Nhất 2, p. Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;

–  Điện thoại:  (069) 666052.

2. Tên dự án: Dự án Nhà ở cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 100 Cảnh vệ/Bộ Tham mưu/Quân đoàn 4

4. Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4

5. Tên gói thầu: Gói thầu XL – 06:

Nhà chỉ huy Tiểu đoàn, Nhà ở  KSQS+ ĐCGT+Đội QN, Nhà ở N2-C1

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu XL-06: Nhà chỉ huy Tiểu đoàn, Nhà ở  KSQS+ ĐCGT+Đội QN, Nhà ở N2-C1;
  • Thuộc Dự án: Dự án Nhà ở cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 100 Cảnh vệ/Bộ Tham mưu/Quân đoàn 4;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng;
  • Bên mời thầu: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Doanh trại/CHC, 189 Đường ĐT743B. KP Thống Nhất 2, p. Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (069) 666052;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 11/08/2015.