Mời Thầu: Cung cấp lắp đặt 02 thang máy chở người và 01 thang máy tải tiền

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Ban Quản lý dự án khu vục phía Nam

– Địa chỉ:  tầng 7 tòa nhà 85 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:  (08) 3925 4748; Fax: (08) 3925 3757.

2. Tên dự án: Trụ sở chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên

4. Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Ban Quản lý dự án khu vục phía Nam

5. Tên gói thầu: Gói thầu Số 10:

Cung cấp lắp đặt 02 thang máy chở người và 01 thang máy tải tiền

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu Số 10: Cung cấp lắp đặt 02 thang máy chở người và 01 thang máy tải tiền;
  • Thuộc Dự án: Trụ sở chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên;
  • Nguồn vốn: vốn điều lệ của BIDV;
  • Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Ban Quản lý dự án khu vực phía Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 26/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Ban Quản lý dự án khu vục phía Nam, tầng 7 tòa nhà 85 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: (08) 3925 4748; Fax: (08) 3925 3757;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 26/08/2015.