Mời chào hàng: Lắp đặt đèn Led tại sân bóng đá Câu lạc bộ Khánh Hội

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4

– Địa chỉ: số 120-122 Khánh Hội, phường 4, quận 4, TP.HCM;

–  Điện thoại: 08.38262197.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4

5. Tên gói thầu: Lắp đặt đèn Led tại sân bóng đá Câu lạc bộ Khánh Hội

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Lắp đặt đèn Led tại sân bóng đá Câu lạc bộ Khánh Hội;
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4, số 120-122 Khánh Hội, phường 4, quận 4, TP.HCM;
  • Điện thoại: 08.38262197;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 07/08/2015.