Mời Thầu: Xây Lắp và cung cấp thiết bị còn lại cho Công ty Điện lực Thái Bình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Thái Bình

– Địa chỉ: Công ty Điện lục Thái Bình, 297 phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

–  Điện thoại: 036.3643904.

2. Tên dự án: TBA cấp điện cho nhà ĐHSX Công ty Điện lực Thái Bình

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Bình

5. Tên gói thầu: Xây Lắp và cung cấp thiết bị còn lại

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây Lắp và cung cấp thiết bị còn lại;
  • Thuộc Dự án: TBA cấp điện cho nhà ĐHSX Công ty Điện lực Thái Bình;
  • Nguồn vốn: Tín dụng thương mại;
  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thái Bình;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Điện lục Thái Bình, 297 phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
  • Điện thoại/Fax: 036.3643904;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10/08/2015.