Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông

– Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com.

2. Tên dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (đường nối từ Nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An đến tỉnh lộ 927)

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STTTên gói thầuHình thức lực chọn nhà thầuGiá gói thầu (triệu đồng)Giá trúng thầu (triệu đồng)Nhà thầu trúng thầuQuyết định phê duyệtHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Hạng mục: Hệ thống cấp điện và hệ thống chiếu sáng công cộng.Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn 1 túi hồ sơ2.406 2.400Công ty TNHH Thiên Tân310/QĐ-SGTVT ngày 23/7/2015Hợp đồng trọn gói120 ngày