Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông

– Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com.

2. Tên dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (đường nối từ Nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An đến tỉnh lộ 927)

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT Tên gói thầu Hình thức lực chọn nhà thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Giá trúng thầu (triệu đồng) Nhà thầu trúng thầu Quyết định phê duyệt Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Hạng mục: Hệ thống cấp điện và hệ thống chiếu sáng công cộng. Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn 1 túi hồ sơ 2.406  2.400 Công ty TNHH Thiên Tân 310/QĐ-SGTVT ngày 23/7/2015 Hợp đồng trọn gói 120 ngày