Mời chào hàng: Mua sắm băng từ phục vụ lưu trữ dữ liệu năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 62692494; Fax: 04.62692485.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5. Tên gói thầu: Mua sắm băng từ phục vụ lưu trữ dữ liệu năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm băng từ phục vụ lưu trữ dữ liệu năm 2015;
  • Nguồn vốn: Chi phí vật tư vật liệu toàn ngành hạch toán tại Trung tâm Công nghệ Thông tin;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
  • Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 30 ngày 07/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 14/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng hành chính Quản trị Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam, tầng 9, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04. 62692494; Fax: 04.62692485;
  • Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 14/08/2015.