Mời Thầu: Mua Thuốc sát trùng Vinadin phục vụ tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi cục Thú y Hà Nội

– Địa chỉ: Đường Lê Trọng Tấn, La khê, Hà Đông, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.33513521.

2. Tên dự án: Mua Thuốc sát trùng Vinadin phục vụ triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015

4. Chủ đầu tư: Chi cục Thú y Hà Nội

5. Tên gói thầu: Mua Thuốc sát trùng Vinadin phục vụ triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua Thuốc sát trùng Vinadin phục vụ triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015;
  • Thuộc Dự án: Mua Thuốc sát trùng Vinadin phục vụ triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015;
  • Nguồn vốn: NSNN thành phố Hà Nội;
  • Bên mời thầu: Chi cục Thú y Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 25/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Chi cục Thú y Hà Nội, Đường Lê Trọng Tấn, La khê, Hà Đông, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.33513521;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 25/08/2015.