Mời Thầu: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện E

– Địa chỉ: 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy , Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện E

5. Tên gói thầu: Gói thầu TBTH 01-2015: Súng sinh thiết gan; Súng trĩ; hệ thống nội soi, tán sỏi đường mật Video; hệ thống nhuộm tiêu bản; Hệ thống nội soi dạ dày; đại tràng Video, siêu âm nội soi ( có chức năng phóng đại quang học); Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng Video; Bộ dụng cụ tán sởi đường mật cấp cứu; Mô hình đào tạo nội soi; hệ thống xếp hàng điện tử; Đèn đọc phim X quang; hệ thống lọc nước RO

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu TBTH 01-2015: Súng sinh thiết gan; Súng trĩ; hệ thống nội soi, tán sỏi đường mật Video; hệ thống nhuộm tiêu bản; Hệ thống nội soi dạ dày; đại tràng Video, siêu âm nội soi ( có chức năng phóng đại quang học); Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng Video; Bộ dụng cụ tán sởi đường mật cấp cứu; Mô hình đào tạo nội soi; hệ thống xếp hàng điện tử; Đèn đọc phim X quang; hệ thống lọc nước RO;
  • Thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E;
  • Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện E;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 14/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 04/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy , Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 04/09/2015.