Mời Thầu: Lắp bổ sung máy cắt cho trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm – Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội

– Địa chỉ: tổ 50 Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 62597508

2. Tên dự án: Lắp bổ sung máy cắt cho trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân (E1.21)

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm – Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói thầu 3: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống SCADA” công trình “Lắp bổ sung máy cắt cho trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân (E1.21)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu 3: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống SCADA” công trình “Lắp bổ sung máy cắt cho trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân (E1.21);
  • Thuộc Dự án: Lắp bổ sung máy cắt cho trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến áp 110kV Nhật Tân (E1.21);
  • Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm – Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 01/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng – Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội, tổ 50 Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 04. 62597508;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 01/09/2015.