Mời chào hàng: Xây dựng mạng cáp quang RTX-GPON giai đoạn 2013-2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 2

– Địa chỉ: Phòng 401, nhà G – 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng mạng cáp quang RTX-GPON giai đoạn 2013-2015 (đợt 3) khu vực đội viễn thông Sóc Sơn (các tổng đài Trung Gian, khu CN Nội Bài, Sóc Sơn, Xuân Giang, Bắc Phú) – TTVT5

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 2

5. Tên gói thầu: Xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây lắp;
  • Thuộc Dự án: Xây dựng mạng cáp quang RTX-GPON giai đoạn 2013-2015 (đợt 3) khu vực đội viễn thông Sóc Sơn (các tổng đài Trung Gian, khu CN Nội Bài, Sóc Sơn, Xuân Giang, Bắc Phú) – TTVT5;
  • Nguồn vốn: Đầu tư phân cấp tại VNPT Hà Nội;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 2;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 13/08/2015 đến 09 giờ 30 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 401, nhà G – 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 990.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 20/08/2015.