Mời Thầu: Cung cấp vận chuyển VTTB nhị thứ, camera giám sát, thông tin và SCADA

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải điện 3

– Địa chỉ: số 14 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

–  Điện thoại: 058.352.1188; Fax: 058.352.1836.

2. Tên dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nha Trang kết hợp với cải tạo thành trạm điều khiển tích hợp – giai đoạn 2

4. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3

5. Tên gói thầu: Cung cấp vận chuyển VTTB nhị thứ, camera giám sát, thông tin và SCADA

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vận chuyển VTTB nhị thứ, camera giám sát, thông tin và SCADA;
  • Thuộc Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nha Trang kết hợp với cải tạo thành trạm điều khiển tích hợp – giai đoạn 2;
  • Nguồn vốn: EVNNPT;
  • Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 3;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 01/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Truyền tải điện 3, số 14 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
  • Điện thoại: 058.352.1188; Fax: 058.352.1836;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 01/09/2015.