Mời chào hàng: Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô vận tải tự đổ ben phục vụ sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phẩn Viglacera Hạ Long

– Địa chỉ: phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

–  Điện thoại:  033-3840491.

2. Tên dự án: Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô vận tải phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phẩn Viglacera Hạ Long

5. Tên gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô vận tải tự đổ ben

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô vận tải tự đổ ben;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô vận tải phục vụ sản xuất tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy;
  • Nguồn vốn: Vay thương mại và các Nguồn vốn khác;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phẩn Viglacera Hạ Long;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 22/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
  • Điện thoại: 033-3840491;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 22/08/2015.