Mời Thầu: Mua sắm máy xúc bánh lốp đa năng và Máy lau sàn liên hợp

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin

– Địa chỉ:  phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

– Điện thoại/Fax: 033. 3731.030.

2. Tên dự án:  Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất điện – Nhà máy nhiệt điện cẩm Phả

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin

5. Tên gói thầu: Mua sắm máy xúc bánh lốp đa năng và Máy lau sàn liên hợp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm máy xúc bánh lốp đa năng và Máy lau sàn liên hợp;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất điện – Nhà máy nhiệt điện cẩm Phả;
  • Nguồn vốn: Vay thương mại;
  • Bên mời thầu: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
  • Điện thoại/Fax: 033. 3731.030;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 10/09/2015.