Mời chào hàng: Quan trắc môi trường không khí, môi trường nước thải

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên

– Địa chỉ: C1 – Xã Thanh Luông – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên;

–  Điện thoại: 02303961.172.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên

5. Tên gói thầu:

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên

–  Tên gói thầu: Quan trắc môi trường không khí, môi trường nước thải tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên năm 2015.

–  Nguồn vốn: Chi Đảm bảo xã hội năm 2015.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

–  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào ngày 10 tháng 8 năm 2015 đến trước 08h ngày 13 tháng 8  năm 2015. (Giờ hành chính )

–  Địa chỉ phát hành: Phòng TCHC-KT Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: C1 – Xã Thanh Luông – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 02303961.172

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất chậm nhất là trước 08h ngày 18 tháng 8 năm 2015.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 08h ngày 18 tháng 8 năm 2015 tại phòng TCHC-KT Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên./.