Mời chào hàng: Mua sắm 08 xe máy phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đồn BPCK Hoành Mô – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

– Địa chỉ: Xã Hoành Mô – Huyện: Bình Liêu – Tỉnh Quảng Ninh.

– Điện thoại: 0333.757415.

2. Tên chủ đầu tư: Đồn BPCK Hoành Mô – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm 08 xe máy phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu: Đồn BPCK Hoành Mô – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

– Tên gói thầu: Mua sắm 08 xe máy phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ.

– Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: mời thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC từ  8 giờ 00, ngày 13 tháng 8 năm 2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSYC: Đồn BPCK Hoành Mô, Xã Hoành Mô – Huyện: Bình Liêu – Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại 0333.757415

– Địa chỉ nhận HSDT: Đồn BPCK Hoành Mô, Xã Hoành Mô – Huyện: Bình Liêu – Tỉnh Quảng Ninh.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 , ngày 20 tháng 8 năm 2015.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường Đồn BPCK Hoành Mô, Xã Hoành Mô – Huyện: Bình Liêu – Tỉnh Quảng Ninh.

– Đồn BPCK Hoành Mô kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.