Mời chào hàng: Cung cấp 01 xe ô tô cứu thương & trang thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác y tế khẩn nguy

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam

– Địa chỉ: Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043 8866215; Fax: 043 8865047.

2. Tên dự án: Đầu tư xe cứu thương phục vụ công tác khẩn nguy cứu nạn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

4. Chủ đầu tư: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam

5. Tên gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô cứu thương và trang thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác y tế khẩn nguy

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô cứu thương và trang thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác y tế khẩn nguy;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư xe cứu thương phục vụ công tác khẩn nguy cứu nạn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
  • Nguồn vốn: Đầu tư phát triển năm 2015 của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
  • Bên mời thầu: cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 09 giờ 30 ngày 01/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043 8866215; Fax: 043 8865047;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 01/09/2015.