Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng Công trình thủy điện Châu Thắng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Prime Quế Phong

– Địa chỉ: Khối 1 Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

–  Điện thoại: 0983 122 499 (Anh Đặng Khánh Quyền).

2. Tên dự án: Công trình thủy điện Châu Thắng tại huyện Quế Phong và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Prime Quế Phong

5. Tên gói thầu: Gói thầu số CT-TV01: Giám sát thi công xây dựng Công trình thủy điện Châu Thắng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số CT-TV01: Giám sát thi công xây dựng Công trình thủy điện Châu Thắng;
  • Thuộc Dự án: Công trình thủy điện Châu Thắng tại huyện Quế Phong và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;
  • Nguồn vốn: vốn tự có và vốn vay ngân hàng;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Prime Quế Phong;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 27/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Prime Quế Phong, Khối 1 Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;
  • Điện thoại: 0983 122 499 (Anh Đặng Khánh Quyền);
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 18/09/2015.