Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình cung cấp nước Bình Hưng Hòa B

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phẩn Cấp nước Chợ Lớn

– Địa chỉ: số 178 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước Phường Bình Hưng Hoà B – Quận Bình Tân (đợt 5)

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phẩn Cấp nước Chợ Lớn

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình;
  • Thuộc Dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước Phường Bình Hưng Hoà B – Quận Bình Tân (đợt 5);
  • Nguồn vốn: vốn vay ngân hàng của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phẩn Cấp nước Chợ Lớn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 26/08/2015 đến 08 giờ 45 ngày 07/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 178 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 45 ngày 07/09/2015.