Mời Thầu: Thiết kế, đầu tư trang thiết bị, thi công Khai thác Mỏ than đá núi Cà Ty

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

– Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

–  Điện thoại: (0553) 822519.

2. Tên dự án: Khai thác Mỏ than đá núi Cà Ty thuộc xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

5. Tên gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt; Thiết kế, thi công móng trạm; Đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền nghiền sàng đá 250 tấn/h-300 tấn/h

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt; Thiết kế, thi công móng trạm; Đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền nghiền sàng đá 250 tấn/h-300 tấn/h;
  • Thuộc Dự án: Khai thác Mỏ than đá núi Cà Ty thuộc xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;
  • Nguồn vốn: vốn vay 70%, vốn tự có 30%;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/08/2015 dến 10 giờ 00 ngày 06/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
  • Điện thoại: (0553) 822519;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 06/09/2015.