Mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ thay thế và sửa chữa lớp chống cháy thụ động trên các giàn đỡ ống của Nhà máy xử Lý Khí Nam Côn Sơn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn

– Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08 3784 0111 (ext.2141); Fax: 08 3784 0345;  E-mail: thuy.tran@ncsp.com.vn.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn

5. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thay thế và sửa chữa lớp chống cháy thụ động trên các giàn đỡ ống của Nhà máy xử Lý Khí Nam Côn Sơn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Cung cấp dịch vụ thay thế và sửa chữa lớp chống cháy thụ động trên các giàn đỡ ống của Nhà máy xử Lý Khí Nam Côn Sơn;
  • Nguồn vn: vốn vận hành của NCSP;
  • Bên mi thu: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn;
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 01/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: NAMCONSON PIPELINE CO. VP TPHCM: Lầu 7, Tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hn cui nhn HSĐX: 14 giờ 00 ngày 10/09/2015.