Mời Thầu: Toàn bộ phần xây lắp hệ thống thoát nước chống sạt lở bảo vệ dân cư, trường học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLCTDAPT KT-XH huyện Mường Tè

– Địa chỉ: khu 2, thị trấn Mường Tè, huyện MườngTè, tỉnh Lai Châu;

–  Điện thoại: 0231.3882866.

2. Tên dự án: Hệ thống thoát nước chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, trường học bản Nậm Xường, xã Vàng San, huyện Mường Tè

4. Chủ đầu tư: Ban QLCTDAPT KT-XH huyện Mường Tè

5. Tên gói thầu: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp

(Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Hệ thống thoát nước chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, trường học bản Nậm Xường, xã Vàng San, huyện Mường Tè;
  • Nguồn vn: Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2014 chuyển sang 2015;
  • Bên mi thu: Ban QLCTDAPT KT-XH huyện Mường Tè;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 31/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLCTDAPT KT-XH huyện Mường Tè, khu 2, thị trấn Mường Tè, huyện MườngTè, tỉnh Lai Châu;
  • Điện thoại: 0231.3882866;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 08 giờ 30 ngày 10/09/2015.