Mời chào hàng: Mua sắm Máy soi cổ tử cung cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

– Địa chỉ: 144 Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

–  Điện thoại: (067) 3851130; Fax: (067) 3852761.

2. Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 – lần I của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm Máy soi cổ tử cung

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm Máy soi cổ tử cung;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 – lần I của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp;
  • Nguồn vốn: Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 30 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, 144 Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;
  • Điện thoại: (067) 3851130; Fax: (067) 3852761;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 30 ngày 25/09/2015.