Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn Y tế năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng-côn trùng tỉnh Đăk lăk

– Địa chỉ: 70 Lê Duẩn, Đăk Lăk;

–  Điện thoại: (0500) 3810659.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn Y tế năm 2015

4. Chủ đầu tư: Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng-côn trùng tỉnh Đăk lăk

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 gồm: 01 máy hấp ướt tiệt trùng tự động, 01 kính hiển vi điện tử, 01 máy sấy khô dụng cụ Y tế tự động, Tủ lạnh bảo quản mẫu bệnh phẩm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Gói thầu số 01 gồm: 01 máy hấp ướt tiệt trùng tự động, 01 kính hiển vi điện tử, 01 máy sấy khô dụng cụ Y tế tự động, Tủ lạnh bảo quản mẫu bệnh phẩm;
  • Thuc dự án: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn Y tế năm 2015;
  • Nguồn vn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2015;
  • Bên mi thu: Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng-côn trùng tỉnh Đăk lăk;
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng- côn trùng tỉnh Đăk Lăk, 70 Lê Duẩn, Đăk Lăk;
  • Điện thoại: (0500) 3810659;
  • Hn cuối nhn HSĐX: 08 giờ 00 ngày 08/09/2015.