Mời chào hàng: Thuê đơn vị đánh giá bảo mật đối với các Web của BIDV

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 6269 2494; Fax: 04. 6269 2485.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5. Tên gói thầu: Thuê đơn vị đánh giá bảo mật đối với các Web của BIDV

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thuê đơn vị đánh giá bảo mật đối với các Web của BIDV
  • Nguồn vốn: Chi phí tại Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, tầng 9, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 6269 2494; Fax: 04. 6269 2485
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 17/09/2015.