Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp phát triển mạng lưới cấp nước

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP cấp nước Trung An

– Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08.35883481/35883474; Fax: 08.35883475.

2. Tên dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 5)

4. Chủ đầu tư:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP cấp nước Trung An

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
  • Thuộc Dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn (đợt 5)
  • Nguồn vốn: vốn vay ngân hàng thương mại
  • Bên mời thầu: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP cấp nước Trung An
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 22/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý Dự án – Công ty CP Cấp nước Trung An, số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.35883481/35883474; Fax: 08.35883475
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 22/09/2015.