Mời Thầu: Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện nội tiết TW

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện nội tiết TW

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện nội tiết TW

5. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị y tế

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp thiết bị y tế
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
  • Bên mời thầu: Bệnh viện nội tiết TW
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng VTTBYT, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ngõ 215,đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 21/09/2015.