Mời Thầu: Sửa chữa vừa QL1 đoạn từ đường Quang Trung đến An Sương, bên phải tuyến, quận 12

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP DTXD Đô thị Sài Gòn

– Địa chỉ: số 1002 QL1, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 38839815; Fax: (08) 38834628.

2. Tên dự án: Sửa chữa vừa QL1 đoạn từ đường Quang Trung đến An Sương (từ Km1899+400-  m1900+200), bên phải tuyến, quận 12

4. Chủ đầu tư: Công ty CP DTXD Đô thị Sài Gòn

5. Tên gói thầu: Xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa vừa QL1 đoạn từ đường Quang Trung đến An Sương (từ Km1899+400-  m1900+200), bên phải tuyến, quận 12
  • Nguồn vốn: vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2015
  • Bên mời thầu: Công ty CP DTXD Đô thị Sài Gòn
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, số 1002 QL1, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 38839815; Fax: (08) 38834628
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 21/09/2015.