Mời Thầu: In lịch và sổ tay công tác năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam

– Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, p. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 38221934; Fax: (08) 39390139.

2. Tên dự án: In lịch và sổ tay công tác năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam

4. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam

5. Tên gói thầu: In lịch và sổ tay công tác năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: In lịch và sổ tay công tác năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam
  • Thuộc Dự án: In lịch và sổ tay công tác năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam
  • Nguồn vốn: vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam
  • Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 30/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng (P. Quản Trị) Tổng công ty Điện lực miền Nam, 72 Hai Bà Trưng, p. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 38221934; Fax: (08) 39390139
  • Giá bán: 0 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 30/09/2015.