Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình Phòng giao dịch Phú Chánh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

– Địa chỉ: số 314 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

–  Điện thoại:  0650.3822685; Fax : 0650.3831220.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

5. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình Phòng giao dịch Phú Chánh thuộc Chi nhánh VCB Bình Dương

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình Phòng giao dịch Phú Chánh thuộc Chi nhánh VCB Bình Dương;
  • Nguồn vốn: Hạch toán vào tài sản cố định;
  • Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, số 314 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương;
  • Điện thoại: 0650.3822685; Fax : 0650.3831220;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 17/09/2015.