Mời chào hàng: Hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy Bệnh viện ĐK Phú Tân

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QL-DA-XD huyện Phú Tân

– Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;

–  Điện thoại: 07803.782.359.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân – tỉnh Cà Mau

4. Chủ đầu tư: Ban QL-DA-XD huyện Phú Tân

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 24: Hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 24: Hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân;
  • Thuộc Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân – tỉnh Cà Mau;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Ban QL-DA-XD huyện Phú Tân;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QL-DA-XD huyện Phú Tân, Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;
  • Điện thoại: 07803.782.359;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 23/09/2015.