Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học của Trường THPT Phước Hòa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Tín Đức

– Địa chỉ: số 17 lô A, Khu phố chợ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương;

– Điện thoại/Fax: 0650.3870703.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học của Trường Trung học phổ thông Phước Hòa

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Tín Đức

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học của Trường Trung học phổ thông Phước Hòa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học của Trường Trung học phổ thông Phước Hòa;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học của Trường Trung học phổ thông Phước Hòa;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Tín Đức;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Tín Đức, số 17 lô A, Khu phố chợ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TP.TDM, tỉnh Bình Dương;
  • Điện thoại/Fax: 0650.3870703;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.