Mời chào hàng: Mua sắm các loại vật tư và dụng cụ cho Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh

– Địa chỉ: TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;

–  Điện thoại:  0383 849612; Fax: 0383 842530.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh

5. Tên gói thầu:  

– Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư, dụng cụ tin học;

– Gói thầu số 2: Mua vật tư, dụng cụ điện;

– Gói thầu số 3: Mua vật tư linh kiện điện tử;

– Gói thầu số 4: Mua vật tư, dụng cụ cơ khí;

– Gói thầu số 5: Mua vật tư sắt thép;

– Gói thầu số 6: Mua vật tư, dụng cụ co khí động lực.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư, dụng cụ tin học; Gói thầu số 2: Mua vật tư, dụng cụ điện; Gói thầu số 3: Mua vật tư linh kiện điện tử; Gói thầu số 4: Mua vật tư, dụng cụ cơ khí; Gói thầu số 5: Mua vật tư sắt thép; Gói thầu số 6: Mua vật tư, dụng cụ co khí động lực;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao năm 2015 (Kinh phí thường xuyên);
  • Bên mời thầu: Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Vật tư – Thiết bị, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;
  • Điện thoại: 0383 849612; Fax: 0383 842530;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 17/09/2015.