Mời Thầu: Mua dược liệu, vị thuốc Y học Cổ truyền, gồm 265 mặt hàng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc

– Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

–  Điện thoại: (02113) 861057.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc

5. Tên gói thầu: Mua dược liệu, vị thuốc Y học Cổ truyền, gồm 265 mặt hàng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua dược liệu, vị thuốc Y học Cổ truyền, gồm 265 mặt hàng
  • Nguồn vốn: Bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí sự nghiệp đã giao trong dự toán của đơn vị và Nguồn thu viện phí
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 07 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Điện thoại: (02113) 861057
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 ngày 21/09/2015.