Mời Thầu: Xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị còn lại

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Hưng Yên

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà A, Công ty Điện lực Hưng Yên, số 308 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

–  Điện thoại: 0321.3656.644; Fax: 0321.3863.886.

2. Tên dự án: CQT lưới điện huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2 năm 2015

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên

5. Tên gói thầu: Gói 05: Xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị còn lại

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 05: Xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị còn lại
  • Thuộc Dự án: CQT lưới điện huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2 năm 2015
  • Nguồn vốn: vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản năm 2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hưng Yên
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Quản lý Xây dựng tầng 4. Phòng Tài chính kế toán tầng 1, tòa nhà A, Công ty Điện lực Hưng Yên, số 308 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Điện thoại: 0321.3656.644; Fax: 0321.3863.886
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 21/09/2015.