Mời Thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH_ Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ:  số 06, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 22172375; Fax: (08) 38459954 (người liên hệ: Hoàng Minh Hoàng – Di động: 0909774757).

2. Tên dự án: Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp 110kV Tân Bình 2 – Phần kiến trúc trạm_MCT: 30D160704 (MCT cũ: 30D150704);

4. Chủ đầu tư: Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH_ Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh

5. Tên gói thầu: Gói thầu 01:

Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu 01: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình;
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp 110kV Tân Bình 2 – Phần kiến trúc trạm_MCT: 30D160704 (MCT cũ: 30D150704);
  • Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2016;
  • Bên mời thầu: Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH_ Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 11 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Vật tư, Công ty Lưới Điện cao thế TP. Hồ Chí Minh, số 06, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: (08) 22172375; Fax: (08) 38459954 (người liên hệ: Hoàng Minh Hoàng – Di động: 0909774757);
  • Giá bán: 1.980.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/09/2015.