Đấu thầu xây dựng Trường TH Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học 14 phòng; Khối lớp học 6 phòng; Nhà xe GV; Nhà xe HS; Cổng hàng rào, sân đường, cột cờ; Nhà vệ sinh; San nền; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống điện tổng thể; Trường TH Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tên dự án: Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu: Khối lớp học 14 phòng; Khối lớp học 6 phòng; Nhà xe GV; Nhà xe HS; Cổng hàng rào, sân đường, cột cờ; Nhà vệ sinh; San nền; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống điện tổng thể; Trường TH Mỹ Phước Tây 2, huyện Cai Lậy
Nguồn vốn:

Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy; Số 5/100 đường 30/4 khu 3, TT Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang; ĐT (0733)829898; Fax (0733)826662
05/06/2009
22/06/2009 đến 07/07/2009
1.000.000 (VND)
07/07/2009 14:00
07/07/2009 14:00