Mời chào hàng: Mua sắm công cụ, dụng cụ cho hội trường UBND huyện

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Crystal

– Địa chỉ: Công ty TNHH Đầu tư Thiết bj Crystal, số 455 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

–  Điện thoại: 08.62781090

2. Tên dự án: Mua sắm công cụ, dụng cụ cho hội trường UBND huyện

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Crystal

5. Tên gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ cho hội trường UBND huyện

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ cho hội trường UBND huyện
  • Thuộc dự án: Mua sắm công cụ, dụng cụ cho hội trường UBND huyện
  • Nguồn vốn: Ngân sách 2015
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Crystal
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 17/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty TNHH Đầu tư Thiết bj Crystal, số 455 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.62781090
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  •  Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 25/09/2015.