Mời Thầu: Thi công xây dựng khu tái định cư Tam Quang

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng

– Địa chỉ: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng, Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–  Điện thoại: 05103.819414; Fax: 05103.819414

2. Tên dự án: Dự án thành phần 02: Khu tái định cư Tam Quang

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng – gói thầu số 02
  • Thuộc dự án: Dự án thành phần 02: Khu tái định cư Tam Quang (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính; Tái định cư khu công nghiệp Tam Quang)
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
  • Bên mời thầu: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 06/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng, Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: 05103.819414; Fax: 05103.819414
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 06/10/2015.