Mời Thầu: Trang bị thiết bị truyền thông toàn ngành năm 2015 tại ngân hàng BIDV

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

–  Điện thoại: 04. 6269 2494; Fax: 04. 6269 2485

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5. Tên gói thầu: Trang bị thiết bị truyền thông toàn ngành năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Trang bị thiết bị truyền thông toàn ngành năm 2015
  • Nguồn vốn: vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 đến 15 giờ 00 ngày 26/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tòa nhà BIDV, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 6269 2494; Fax: 04. 6269 2485
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 26/09/2015.