Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình xã Vĩnh Lộc B

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

– Địa chỉ: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 178 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, TP. HCM

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh (đợt 3)

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình
  • Thuộc dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh (đợt 3)
  • Nguồn vốn: vốn vay ngân hàng của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 15/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 178 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, TP. HCM
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 25/09/2015.