Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp xã Đông Thạnh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công ty CP Cấp nước Trung An

– Địa chỉ: Ban Quản lý Dự án – Công ty CP Cấp nước Trung An, số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM

–  Điện thoại: 08 35883481 – 08 35883474; Fax: 84 – 8. 35883475

2. Tên dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 4)

4. Chủ đầu tư: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP Cấp nước Trung An

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
  • Thuộc dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn (đợt 4)
  • Nguồn vốn: vốn vay tín dụng
  • Bên mời thầu: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP Cấp nước Trung An
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 18/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 29/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý Dự án – Công ty CP Cấp nước Trung An, số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Điện thoại: 08 35883481 – 08 35883474; Fax: 84 – 8. 35883475
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 29/09/2015.